Coraz większa liczba młodych osób zwraca uwagę na wyniki, jakie otrzymują w nauce. Taki trend jest niezwykle korzystna, bowiem dobre oceny świadczą o tym, że uczeń doskonale radzi sobie w szkole. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dobre wyniki w nauce przekładają się następnie na możliwość aplikowania do najlepszych uczelni w kraju. Dlatego osoby ambitne podejmują bardzo wzmożone wysiłki w celu uzyskania jak najlepszych ocen. Warto pamiętać o tym, że niezbędne jest skupienie się przede wszystkim na przedmiotach kierunkowych. Tytułem przykładu, przyszły prawnik powinien dobrze uczyć się z historii, natomiast dla kandydatów na studia medyczne największe znaczenia mają biologia, chemia i fizyka. Oczywiście nie można bagatelizować przedmiotów, których zdawanie na maturze jest obowiązkowe.

Jak obliczyć średnią ocen?

Jak obliczyć średnią ocenNie każdy uczeń wie, jak obliczyć średnią ocen w sposób prawidłowy. To najczęściej od niej zależy możliwość ubiegania się o specjalne stypendium naukowe. Na ogół system liczenia jest relatywnie prosty i nie wymaga stosowania nawet najprostszych wzorów. Otóż wszystkie oceny, które zostały wystawione przez nauczyciela w ramach danego semestru, powinny zostać podzielone przez ich ilość. Wtedy otrzymywana jest średnia semestralna, która podlega uwzględnieniu na świadectwie bądź na innym dokumencie poświadczającym ukończenie pobierania nauki w danej placówce edukacyjnej.

Czasami jednak szkoły, w szczególności prywatne, stosują inny model wyliczania średniej. W takim przypadku mamy do czynienia z tak zwaną średnią ważoną. Każdemu przedmiotowi jest przypisywana specjalna waga – im większą przybiera ona wartość, tym bardziej kluczowe jest uzyskanie dobrego wyniku z danej materii. Wszystkie wagi wyrażone są w ułamkach. Wtedy niezbędne jest pomnożenie jej z otrzymaną oceną. Gdy wszystkie przedmioty szkolne zostały w ten sposób podliczone, niezbędne jest dokonanie podzielenia ich przez ilość wszystkich przedmiotów pomnożonych przez odpowiadające im wagi. Uzyskany wynik oznacza średnią ważoną.

Systemy liczenia średniej ocen

Warto mieć na uwadze, iż w niektórych placówkach edukacyjnych stosuje się specjalistyczny system, w ramach którego niektóre oceny w ogóle nie podlegają wliczeniu do średniej. Są to między innymi religia oraz wychowanie do życia w rodzinie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here