W rodzinie zastępczej umieszcza się dziecko, które zostaje pozbawione częściowo lub też całkowicie opieki rodzicielskiej. W sytuacji, gdy dziecko nie ma takiej możliwości, może być wtedy skierowane do placówki typu dom dziecka (opiekuńczo-wychowawczej). Umieszczenie danego dziecka w rodzinie zastępczej w każdej sytuacji następuje na podstawie orzeczenia właściwego sądu. W pełnieniu funkcji rodziny zastępczej bezwzględne pierwszeństwo posiadają osoby spokrewnione z dzieckiem lub też z nim spowinowacone ,przy tym osoby te muszą dać gwarancję, że stworzą dziecku dobrą sytuację bytową. Dopiero w sytuacji, gdy osoby takie nie mogą pełnić funkcji jako rodzina zastępcza, właściwy sąd opiekuńczy wybiera innych kandydatów, którzy zgłosili chęć i gotowość do bycia rodziną zastępczą dla danego dziecka. Aby małżeństwa lub też osoby samotne mogły zostać rodzicami zastępczymi, muszą spełnić szereg warunków. Na pewno powinny uzyskać pozytywną opinię właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej oraz mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe jak również stałe źródło swojego utrzymania. Kolejne warunki to otrzymanie właściwego zaświadczenia lekarskiego, iż nie są chore na choroby, które uniemożliwiłyby sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem. Osoby takie muszą dać również gwarancję należytego wykonywania zadań jako rodzina zastępcza, korzystają w pełni praw obywatelskich, nie były karane sądownie, nie są lub też w przeszłości nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz wywiązują się w sposób należyty z obowiązków utrzymywania osób najbliższych lub też innych osób, gdy taki obowiązek spoczywa na nich z mocy prawa lub też z uwagi na orzeczenie sądu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here